[Latest] Microsoft Office 2019 – Bộ Office mới nhất của Microsoft [Hỗ trợ Dark Mode] [2020]

Microsoft Office 2019 – Bộ Office mới nhất của Microsoft [Hỗ trợ Dark Mode]


Cuối cùng, Microsoft đã phát hành phiên bản chính thức của Microsoft Office 2019 cho người dùng Windows và MacOS.

Bộ phần mềm văn phòng Office 2019 có các tính năng giống Office 365. Nhưng với Office 2019 người dùng chỉ cần mua một lần để dùng vĩnh viễn chứ không phải trả phí hàng tháng như Office 365.

Office 2019 sẽ chỉ nhận được các bản vá bảo mật và sửa lỗi nếu có, chứ không nhận được các bản cập nhật tính năng mới.

Những thay đổi nổi bật trong phiên bản Office 2019:

  • Word: Bổ sung giao diện Black Theme và tính năng điều khiển bằng giọng nói.
  • Excel: Một số biểu đồ mới, bản đồ 2D và một số hàm mới được bổ sung thêm giúp người dùng dễ dàng sử dụng phục vụ cho công việc. PowerPivot và PowerQuery cũng được cải tiến.
  • PowerPoint: Khả năng thu phóng slide, tính năng thêm và quản lý các icon, SVG và mô hình 3D được cải thiện. Bổ sung thêm một số hiệu ứng khi chuyển slide giúp dễ dàng tạo các bản trình chiếu với hiệu ứng điện ảnh ấn tượng hơn. Hỗ trợ xuất video 4K.

Từ Office v16.18 thì Microsoft đã gọi là Office 2019. Bạn nào muốn tải Office 2016 thì tải tại Link bên dưới

.uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f , .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f .postImageUrl , .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f , .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f:hover , .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f:visited , .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f:active { border:0!important; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #3498DB; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f:active , .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2980B9; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f .ctaButton { background-color: #2980B9!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://maclife.vn/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f:hover .ctaButton { background-color: #3498DB!important; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uae1d92812e460b09ef789c7f25d91d1f:after { content: “”; display: block; clear: both; }

Tham khảo thêm  Microsoft Office 2016 – Bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft trên Mac

Microsoft Office 2019 v16.18

https://www.fshare.vn/file/MZTWRVUAN4C5

Microsoft Office 2019 v16.19

https://www.fshare.vn/file/2UUE4562H1FT

Microsoft Office 2019 v16.20 [Đã hỗ trợ Dark Mode trên Mojave]

https://www.fshare.vn/file/358GD4APJ8BJ

Microsoft Office 2019 v16.21

https://www.fshare.vn/file/R2OZP9VCTVND

Microsoft Office 2019 v16.22

https://www.fshare.vn/file/VCTUJTBPGSEC

Microsoft Office 2019 v16.23

https://www.fshare.vn/file/6GK7XWE1NWAG

Microsoft Office 2019 Version 16.23 (27.03.19)

https://www.fshare.vn/file/JGD8PNTVQRBX

Microsoft Office 2019 Version 16.24 (đổi icon nhìn hiện đại hơn)

https://www.fshare.vn/file/CXCMTZ8VGD7O

Microsoft Office 2019 Version 16.25

https://www.fshare.vn/file/9RSEDBA4HTC2

Microsoft Office 2019 Version 16.26

https://www.fshare.vn/file/Q6D47CV4LG8H

Microsoft Office 2019 Version 16.27

https://www.fshare.vn/file/9XLYSPZJF8KX

Microsoft Office 2019 Version 16.28

https://www.fshare.vn/file/3WZYLRTJYWF5

Microsoft Office 2019 Version 16.29

https://www.fshare.vn/file/4K6XU76Z7QUR

Microsoft Office 2019 Version 16.30

https://www.fshare.vn/file/B23X8YYLWE1O

Microsoft Office 2019 Version 16.31

https://www.fshare.vn/file/ZKINFW29VCRL

Microsoft Office 2019 Version 16.32

https://www.fshare.vn/file/L6R2Q9SWVGC4

Microsoft Office 2019 Version 16.33

https://www.fshare.vn/file/ZPCCCG1GY6MD

Microsoft Office 2019 Version 16.34

https://www.fshare.vn/file/SOQEHY4ECBA4

Tải về có 2 file. Các bạn chạy file cài đặt sau đó chạy file Crack là được, rất đơn giản

Chi tiết các thay đổi trong mỗi bản cập nhật xem tại link sau: Release notes for Office for Mac

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

The post Microsoft Office 2019 – Bộ Office mới nhất của Microsoft [Hỗ trợ Dark Mode] appeared first on Apps, Games, Tips for macOS.

Viết một bình luận